top of page

PORTFOLIO

Każdy pomysł, dzięki dobrze dobranej technice wyrazu może okazać się tym najlepszym. 

Malarstwo, rysunek, ilustracja, projekt 3D, animacja, grafika wektorowa, grafika warsztatowa, to dziedziny przenikające się i użyte w odpowiedni sposób podkreślają przekazywaną treść.

Projektując korzystam z wiedzy i doświadczenia wyniesionego z poszczególnych dziedzin. W malarstwie szukam płynności form które wynoszę z projektowania 3D, w grafice znajduję proporcje wyniesione z rysunku, ilustracja syntetyzuje malarstwo, a w animacji czerpię po trosze z każdej z dziedziny.

 

3D

ILUSTRACJA

bottom of page